O mnie

Dr n.med. Barbara Maciejewska

Lekarz specjalista audiolog i foniatra

Lekarz specjalista neurolog

Posiadam interdyscyplinarne wykształcenie zawodowe, wsparte doświadczeniem klinicznym oraz kursami doskonalącymi w Polsce i za granicą. Dzięki temu mogę zapewnić Państwu profesjonalną i rzetelną pomoc, zwłaszcza w chorobach z dziedziny neurootologii takich jak zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi. Swoją pracę i zainteresowania naukowe realizuję pracując na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W czasie wizyty mogą Państwo liczyć na wielokierunkową, holistyczną i indywidualną terapię. Szczególną uwagę zwracam na profilaktykę zdrowotną. Przyjmuję dzieci i dorosłych.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego I na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskałam na podstawie pracy pt. ”Wartość słuchowych potencjałów wywołanych w diagnostyce dysleksji rozwojowej”. Posiadam tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie audiologii i foniatrii (z najlepszym wynikiem w sesji) oraz w dziedzinie neurologii.

Aktywnie działam w ramach struktur towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych: przynależąc do Unii Europejskich Foniatrów pełnię funkcję UEP Officer for Scientific Cooperation, wchodzę w skład Komitetu do spraw Mowy i Języka przy UEP (UEP Speech, Language and Literacy Committee), jestem przewodniczącą Committee for Development of Digital Teaching Materials w ramach European Academy of Phoniatrics, przynależę również do Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego oraz do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Jestem współautorem europejskiego podręcznika wydanego w ramach współpracy z UEP
Na temat zaburzeń głosu, słuchu i mowy :

Phoniatrics I (2020)

Fundamentals – Voice Disorders – Disorders of Language and Hearing Development
European Manual of Medicine

Wybrane kursy i szkolenia:

  02.2020r. Kopenhaga - Interacoustics TRV workshop "The TRV repositioning chair, BPPV and its treatmen", Kopenhaga, Dania

  06.2019r. Helsinki - Staż naukowo - szkoleniowy w zakresie foniatrii w Helsinki University Central Hospital, Finland

  06.2019r. Helsinki - ELS Workshop Dysfagie (zaburzenia połykania), Helsinki,Finlandia

  05.2019r. Łódź - Zastosowanie toksyny botulinowej typu A - połowiczy kurcz twarzy i dystonie ogniskowe (kurs teoretyczno – praktyczny), Łódź

  02.2019r. Oświęcim - Diagnostyka i różnicowanie bólów głowy oraz podawanie toksyny botulinowej typu A w profilaktyce migreny przewlekłej, (kurs teoretyczno – praktyczny),

  06.2018r. Helsinki - 3st Course of EAP: Voice Therapy - The Phoniatrician´s Approach

  04.2017r. – Videonystagmografia w praktyce, Warszawa

  05. 2017r. – XII Międzynarodowe Seminarium Szumów Usznych (International Tinnitus Seminar), I Światowy Kongres Szumów Usznych – World Tinnitus Congress, Warszawa

  10.2016r. – XXIV Pacific Voice, Warszawa

  03.2016r. – XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa "Praktyczna diagnostyka różnicowa chorób układu nerwowego", Warszawa

  05.2016r. – 2nd Course of European Academy of Phoniatrics, Praha, Czech Republic

  06.2015r. – "Zaburzenia lękowe i somatyzacje" – warsztaty, Gdańsk

  09.2014r. – Bóle głowy w praktyce klinicznej, II Konferencja Ogólnopolska, Warszawa

  05.2013r. – Zaburzenia językowe dziecka w kontekście wielojęzyczności, Instytut Badań Edukacyjnych UJ , Wydział Psychologii UW, Kraków

  07.2011r. – Staż szkoleniowy w zakresie otolaryngologii, audiologii, foniatrii i otoneurologii w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Christiana–Albrechtsa w Kiel, Niemcy

  2010 - 2011r. – Studium Obiektywnych Badań Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Warszawa

  07.2012r. – SLI - specyficzne zaburzenia językowe diagnoza, prognoza, interwencja. Warszawa

  02.2009r. – Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi – podstawy otoneurologii, Oddział Otolaryngologiczny Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Warszawa

  04.2008r. – Staż naukowo- szkoleniowy w zakresie otoneurologii; kurs videonystagmografii– prow.: Erik Ulmer, Le Cannet, Francja

  12.2008 r. – Nowoczesne metody diagnostyczne w otoneurologii, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź