Badania słuchu

Badania słuchu

Badania słuchu umożliwiają ocenę głębokości niedosłuchu (określenie tzw. progu słyszenia) oraz lokalizację uszkodzenia słuchu. Nowoczesne metody badań słuchu umożliwiają obiektywną, nieinwazyjną oraz dokładną ocenę układu słuchowego. Połączenie wyników poszczególnych badań słuchu umożliwia dokładniejsze rozpoznanie rodzaju niedosłuchu.

Kiedy warto sprawdzić słuch u dzieci?

 • u noworodków i niemowląt w przypadku nieprawidłowego badania przesiewowego słuchu, jako poszerzenie badań diagnostycznych i upewnienia się jaki jest stan narządu słuchu
 • gdy występują zmiany anatomiczne głowy i szyi np.: rozszczep podniebienia,
 • jeżeli niedosłuch występuje w rodzinie
 • gdy nawracają zapalenia uszu, nosa i gardła
 • gdy obserwuje się zaburzenia rozwoju mowy oraz wady wymowy
 • jeśli występują zaburzenia zachowania oraz trudności szkolne
 • po urazach głowy i zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych

Wczesne zdiagnozowanie niedosłuchu u dziecka jest istotne dla dalszego rozwoju fizycznego i umysłowego, przyczynia się do ustalenia programu rehabilitacji i edukacji najwłaściwszej dla danego dziecka i umożliwia mu prawidłowy rozwój psychoruchowy i rozwój mowy.

Kiedy warto zrobić badanie słuchu u osoby dorosłej?

W sytuacji, w której występują:

 • trudności w rozumieniu mowy w głośnym otoczeniu
 • szumy uszne
 • uczucie zatkania i pełności w uszach
 • bóle i kłucia w uszach
 • niedosłuch występujący w rodzinie
 • zawroty głowy

Rodzaje badań audiologicznych:

Audiometria tonalna

to subiektywna metody badania słuchu, która polega na określeniu zakresu słyszenia czyli wskazaniu najcichszego dźwięku, jaki dana osoba jest w stanie usłyszeć. Badanie jest nieinwazyjne i nie wymaga wcześniejszego przygotowywania się. Podstawowe badanie słuchu w przypadku osób dorosłych.

Audiometria impedancyjna

to badanie szybkie, nieinwazyjne, obiektywne, umożliwiające ocenę ucha środkowego. Opiera się na pomiarze ciśnienia w uchu środkowym (tympanometria), umożliwia pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego i ocenę drożności trąbki słuchowej.

Szczególnie przydatne w przypadku:

 • u dzieci z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego lub przerośniętymi migdałkami oraz alergią
 • u osób dorosłych z dysfunkcje trąbki słuchowej np. z uczuciem pełności w uszach i z dyskomfortem po lotach samolotami


Otoemisja akustyczna

Badanie pozwala ocenić sprawność mechaniczną receptora słuchu w ślimaku (ocena komórek słuchowych zewnętrznych). Stanowi nieinwazyjny, obiektywny i prosty test przesiewowy, powszechnie stosowany u noworodków i małych dzieci.

ABR (ang. Auditory Brainstem Response) = Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu Badanie polega na rejestracji obecność określonych odpowiedzi = potencjałów bioelektrycznych z różnych pięter drogi słuchowej w odpowiedzi na podawane do ucha dźwięki. Badanie jest integracyjną częścią diagnostyki zaburzeń rozwoju mowy u dzieci.

Podczas wizyty mogą Państwo wykonać wszystkie w/w badania słuchu.