Terapia w zaburzeniach głosu

Terapia zaburzeń głosu

Wizyta foniatryczna w zaburzeniach głosu jest konieczna przed rozpoczęciem rehabilitacji ponieważ jakość głosu nie zależy jedynie od czynności krtani, ale również od funkcjonowania całego organizmu. Dlatego najpierw wykluczone muszą zostać czynniki, które mogą wpłynąć na nieprawidłową funkcję krtani czyli:

  • czynniki organiczne np. choroby metaboliczne, zaburzenia hormonalne, leki
  • czynniki czynnościowe, emocjonalne (dysfonia/afonia czynnościowa)

Należy podkreślić, ze rehabilitacja głosu bez lekarskich badań specjalistycznych, może spowodować nieodwracalne szkody u osób ze zmianami patologicznymi lub być nieskuteczna przy zaburzeniach głosu o podłożu psychosomatycznym/emocjonalnym.

Możliwości lecznicze:

  • farmakoterapia
  • fizykoterapia
  • ćwiczenia emisji głosu
  • ćwiczenia relaksacyjne

Ćwiczenia głosowe:

  • skutecznie zapobiegają przewlekłym dysfoniom,
  • chronią przed nawrotami przewlekłych zapaleń krtani
  • leczą guzki głosowe i chronią przed ich nawrotami
  • wspomagają leczenie zaburzeń mutacji, afonii psychogennych, zawodowychzaburzeń głosu

Dlaczego prawidłowa emisja głosu jest  ważna?

Do częstych przyczyn wpływających na stan głosu wymienia się nieprawidłową technikę emisji głosu oraz zaburzenia adaptacyjne w stresie (podłoże psychogenne zaburzeń głosu). Nieprawidłowe tworzenie głosu często wynika ze złego nawyku i może doprowadzić do zmęczenia narządu głosu, pojawienia się chrypki, zanikania głosu, a przy utrwaleniu się zmian – do przewlekłego zapalenia krtani czy guzków głosowych.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest opóźnione leczenie objawów czynnościowych zaburzeń głosu, rozpoznawanych często jako zapalenia krtani.

W rehabilitacji głosu wykorzystywane są różne metody, które mają na celu naukę prawidłowego oddychania z zastosowaniem przepony, ćwiczenia nastawienia głosowego i rezonansu głosowego oraz ćwiczenia manipulacyjne na krtani.

Rehabilitacja głosu jest bardzo ważnym elementem terapii zaburzeń głosu, a w wielu przypadkach podstawowym sposobem ich leczenia.