Medycyna pracy

Badania dla medycyny pracy

Badania wstępne i okresowe na stanowiskach:
  • kierowca
  • obsługa wózków widłowych
  • praca na wysokości
  • wzmożony wysiłek głosowy (śpiewacy, telemarketerzy, nauczyciele, lektorzy)

Istnieje możliwość wykonania dla potrzeb lekarza medycyny pracy następujących konsultacji

  • badanie laryngologiczno-audiologiczne z oceną słuchu,
  • badanie foniatryczne,
  • badanie neurologiczne.