Leczenie migreny toksyną botulinową

Leczenie migreny toksyną botulinową

Migrena – najczęstsza postać samoistnego bólu głowy, o specyficznych właściwościach i charakterystycznych objawach. Występuje przez większą cześć życia chorego.

Leczenie migreny co o nim wiemy

Ból migrenowy – o specyficznych właściwościach i charakterystycznych objawach:

  • jednostronny, pulsujący, trwający 4 – 72h
  • w okolicy czołowo-skroniowej,
  • nasilany ruchem
  • z nudnościami, wymiotami,
  • z nadwrażliwością na bodźce zewnętrzne (światło, dźwięki, zapachy)

W swoim naturalnym przebiegu migrena może ulec transformacji
w dolegliwość przewlekłą, dzieje się to stopniowo, w ciągu wielu miesięcy.
Z dolegliwości epizodycznej o małej częstości napadów przeistacza się
w migrenę o dużej ilości napadów, by wreszcie stać się migreną przewlekłą.
W takim wypadku pozostaje nam tylko leczenie migreny.

Leczenie migreny – stosowane metody

SKUTECZNĄ METODĄ LECZENIA MIGRENY PRZEWLEKŁEJ JEST TOKSYNA BOTULINOWA.

Toksyna botulinowa typu A w medycynie stosowana jest od prawie 30 lat jako lek przebadany, zarejestrowany, produkowany w specjalnych warunkach a dzięki temu – bezpieczny i wysoce skuteczny.

Mechanizm działania toksyny botulinowej typu A to hamowanie uwalniania neuroprzekaźnika (acetylocholiny) w płytce nerwowo-mięśniowej. Powoduje to rozkurcz mięśni.

Substancja ma również działanie przeciwbólowe poprzez hamowanie wydzielania mediatorów bólu z zakończenia nerwowego.

W leczeniu migreny przewlekłej wykorzystuje się właśnie głównie efekt przeciwbólowy botuliny, który osiągany jest poprzez blokowania uwalniania mediatorów stanu zapalnego i mediatorów bólu z zakończeń nerwowych nerwu trójdzielnego. Botulina powoduje spadek uwalniania np. kwasu glutaminowego, substancji P, CGRP oraz ekspresji TRPV (transient receptor potential vanilloid 1 – receptora uczulającego nocyceptory).

Efektywność preparatu BOTOX w leczeniu migreny została udowodniona w randomizowanych badaniach klinicznych. Skuteczność terapii po 5 seriach leczenia w badaniu PREEMPT, definiowaną jako ≥50% redukcję w zakresie ilości dni migrenowych, godzin z bólem głowy czy łącznej liczby epizodów migren, udowodniono ok. 70% chorych [Aurora 2014].