Szumy uszne

Szumy uszne

Szumy uszne to - niepożądane wrażenia dźwiękowe słyszane w uchu/uszach przy braku dźwięku z otoczenia. Mogą przybierać postać pisku, buczenia, syczenia, szumu gotujące wody , tykania, pulsowania itp. Mogą one być objawem chorób układu słuchu, układu nerwowego, układu naczyniowego, serca czy też wiązać się z układem żucia.

Szumy uszne często zakłócają sen, utrudniają zaśnięcie (bezsenność) lub uniemożliwiają odpoczynek, powodują uczucie rozdrażnienie i irytacji, trudności z koncentracją uwagi, pogarszają również rozumienie mowy. Często towarzyszy im niedosłuch, który czasem może być niezauważalny i ukryty. Dlatego ocena audiologiczna i badania słuchu są w takich wypadkach niezbędne.

Wnikliwy wywiad oraz szeroka diagnostyka są podstawą zindywidualizowanego postępowania leczniczego w przypadku osób z szumami usznymi. Bardzo skuteczną pomocą w likwidacji szumów usznych jest stosowanie terapii skojarzonej. Pozwala to na wdrożenie spersonalizowanej terapii, co finalnie zwiększa sukces terapeutyczny.

Jaką pomoc mogą Państwo uzyskać w szumach usznych?

Po pierwsze – niezbędne jest zdiagnozowanie chorób prowadzących do szumów usznych.

Diagnostyka w szumach usznych:

1. Wstępna konsultacja audiologiczno - neurologiczna.
2. Indywidualna ocena charakteru szumu usznego.
3. Specjalistyczne badanie słuchu. odnośnik do Badania i Zabiegi – badania słuchu
4. Konsultacje specjalistyczne, jeżeli są wskazane.
5. Końcowa konsultacja audiologiczno-neurologiczna, na której zanalizują z Państwem wyniki badań w celu wyboru najodpowiedniejszej terapii.

Tylko odpowiednio postawiona diagnoza pozwala na wybranie odpowiedniego leczenia. Jedna terapia nie pomoże wszystkim Pacjentom. Dlatego też szeroki wachlarz różnych metod terapii i leczenia jest dopasowywany indywidualnie.

Możliwości lecznicze:

1. Zindywidualizowane leczenie farmakologiczne.

Zastosowanie leków dobranych do przyczyny szumów usznych, o działaniu miejscowym oraz ogólnym 2.Profesjonalny dobór aparatu słuchowego.

Nowoczesna technologia może pomóc w poradzeniu sobie z szumami usznymi. Istotę stanowi tu ciągła stymulacja akustyczna i zapobieganie deprywacji sensorycznej. Celem noszenia aparatu jest stymulacja drogi słuchowej w fizjologiczny sposób, oraz spowodowanie, by mózg słyszał i skupiał się na dźwiękach świata zewnętrznego, a nie na szumach usznych.

3. Rehabilitacja narządu żucia

Wzrost napięcia mięśni żucia skutkuje znacznym wzrostem obciążenia stawów skroniowo-żuchwowych, a tym samym przeciążeniem okołousznych tkanek i mięśni. Wdrożenie terapii w zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego, u pacjentów równocześnie cierpiących na szumy uszne, przynosi pozytywne efekty w leczeniu szumów usznych.

4. Fizykoterapia

  • Aktywne "przedmuchiwanie" trąbek słuchowych
  • ćwiczenia poprawiające ruchomość języka i podniebienia oraz korekcja nieprawidłowego nawyku oddychania przez usta
  • inhalacje


5. Opieka psychologiczna

W badaniu przyczyn szumów usznych wskazane jest rozszerzone podejście diagnostyczne, polegające na uwzględnieniu nie tylko diagnostyki medycznej, ale również sprawdzające ogólny stan kondycji psychofizycznej pacjenta. Jeżeli ten element zostanie pominięty na etapie diagnozy, może to rzutować na przyszłe efekty leczenia.

Istnieje możliwość zastosowania następujących metod:

  • metody relaksacyjne
  • habituacja,
  • praca metodą terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna ma zastosowanie w wielu schorzeniach, zwłaszcza w nieradzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi. Przewlekła choroba jaka są szumy uszne, staje się przyczyną niepokoju, lęku i obaw o stan zdrowia. Dlatego regularne ćwiczenia relaksacyjne (zmniejszające napięcie psychofizyczne) mogą znacząco wpłynąć na redukcję szumów, arzeczywiste informacje na temat postawionego rozpoznania i stanu pacjenta powodują polepszenie ogólnej kondycji.