Zaburzenia głosu i zapalenia krtani

Zaburzenia głosu

Jakość głosu zależy od czynności krtani, jak ale również od funkcjonowania całego organizmu.
Mowa to zespół dźwięków wytwarzanych podczas artykulacji, dlatego do jej prawidłowego kształtowania się niezbędny jest słuch. Mechanizmy regulujące funkcję krtani i powstawanie głosu oraz czynność narządów mowy są złożone i pozostają pod ścisłą kontrolą układu nerwowego. Dlatego choroby tego układu wpływają na jakość i brzmienie głosu oraz wyrazistość mowy czyli na artykulację.

Zaburzenia głosu – objawy:

 • nawykowe chrząkanie,
 • uczucie suchości w gardle,
 • nieprawidłowa barwa głosu,
 • chrypka,
 • zawężenie skali głosu,
 • męczliwość głosowa,
 • nawracający lub stały ból gardła bez cech infekcji,
 • uczucie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła,
 • kaszel bez obecności infekcji dróg oddechowych
 • okresowe zaniki głosu,
 • bezgłos czyli brak dźwięcznego głosu,
 • czasem zaburzenia połykania czy oddychania zwłaszcza podczas wysiłku

Podczas badania pacjenta z zaburzeniami głosu ocenie zostaje poddana sama krtań oraz sposób tworzenia głosu. Następnie wykluczyć trzeba czynniki, które mogą wpływaćna nieprawidłową funkcję krtani i powstanie dysfonii czyli

Czynniki organiczne np. choroby metaboliczne, neurologiczne zaburzenia hormonalne, leki), w tym wypadku nieprawidłowy głos to objaw choroby podstawowej, która musi być leczona

czynniki czynnościowe, emocjonalne. Najcięższą postacią czynnościowych zaburzeń głosu jest afonia czynnościowa, czyli całkowita utrata głosu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest opóźnione leczenie czynnościowych zaburzeń głosu, rozpoznawanych często jako ostre zapalenia krtani.

Leczenie:

Leczenie ma na celu złagodzenie obecnych dolegliwości, ale przede wszystkim powinno być przyczynowe – czyli zależne od zdiagnozowanej przyczyny.

Możliwości lecznicze:

 • farmakoterapia
 • fizykoterapia
 • ćwiczenia emisji głosu
 • ćwiczenia relaksacyjne

Dlaczego prawidłowa emisja głosu jest ważna?

Do częstych przyczyn wpływających na stan głosu wymienia się nieprawidłowa technikę emisji głosu oraz zaburzenia adaptacyjne w stresie (podłoże psychogenne zaburzeń głosu). Nieprawidłowe tworzenie głosu często wynika ze złego nawyku i może doprowadzić do zmęczenia narządu głosu, pojawienia się chrypki, zanikania głosu, a przy utrwaleniu się zmian – do przewlekłego zapalenia krtani czy guzków głosowych.

W rehabilitacji głosu wykorzystywane są różne metody, które mają na celu naukę prawidłowego oddychania z zastosowaniem przepony, ćwiczenia nastawienia głosowego i rezonansu głosowego oraz ćwiczenia manipulacyjne.

Rehabilitacja głosu jest bardzo ważnym elementem terapii zaburzeń głosu, a w wielu przypadkach podstawowym sposobem ich leczenia.