Opóźniony rozwój mowy u dzieci

Opóźniony rozwój mowy u dzieci

Podstawy mowy tworzą się w okresie dzieciństwa, a potem dokonuje się jej udoskonalanie na różnych płaszczyznach (wymowy, zasobu słownictwa, gramatyki).

Obiegowe opinie dotyczące rozwoju mowy u dzieci często tłumią niepokój rodziców. Tymczasem opóźnienie rozwoju mowy stanowi istotny czynnik ryzyka opóźnienia dojrzałości szkolnej oraz trudności w adaptacji dziecka w szkole, a zaburzenia mowy są wymieniane wśród najczęstszych problemów zdrowotnych i społecznych w populacji dziecięcej.

Kiedy się niepokoić?

Rozwój mowy dziecka odbywa się etapami, które mają swój charakterystyczny czas pojawiania się. Opóźnienie rozwoju mowy można stwierdzić wówczas, gdy określony etap rozwoju mowy nie pojawił się w czasie oczekiwanym, co przejawia się odstawaniem dziecka od grupy rówieśników.

By rozwój mowy przedstawić obrazowo można powiedzieć, że w swoje pierwsze urodziny dziecko powinno wypowiedzieć pierwsze słowo, w drugie – pierwsze proste zdanie dwuwyrazowe, w trzecie – powinno powiedzieć dłuższe 4-5 wyrazowe zdanie, a w wieku 4 lat powinno umieć opowiedzieć krótką historyjkę.

Co zrobić, gdy podejrzewa się zaburzenia rozwoju mowy u dziecka?

Jeżeli podejrzewają Państwo u swojego dziecka zaburzenia rozwoju mowy lub jeżeli wydaje się Państwu, że dziecko rozwija się inaczej niż rówieśnicy warto skonsultować się z lekarzem audiologiem i foniatrą.

Konieczne jest wykluczenie przyczyn, które mogą wpływać na zaburzenia rozwoju mowy, aby podjąć szybką interwencję i rehabilitację lub upewnić się, że konieczna jest tylko intensywniejsza stymulacje rozwoju mowy.

1. Badanie słuchu

Ocena słuchu stanowi integralną część diagnostyki zaburzeń rozwoju mowy u dzieci. W zależności od wieku, można wykonać szereg badań słuchu. U młodszych dzieci są to: badanie elektrofizjologiczne słuchu (BERA), otoemisja akustyczna, audiometria impedancyjna. U starszych można stopniowo wspomagać się innymi metodami: audiometria tonalna, badania nadprogowe.

Dokładną charakterystykę badań znajdą Państwo tutaj.

Wszystkie niezbędne badania słuchu mogą Państwo wykonać podczas wizyty

2. Rozpoznanie i leczenie przewlekłych stanów zapalnych ucha i gardła.

Warto zwrócić uwagę na przewlekłe stany zapalne uszu oraz przerosty migdałków u dzieci. Przewlekłe, nawet okresowe zaburzenia słuchu mogą niekorzystnie wpływać na rozwój mowy, prowadzić do opóźnienia mowy lub zaburzeń artykulacji. Takie stany należy zdiagnozować, leczyć i monitorować. Zobacz jak

3.Ocena aparatu mowy.

Ocena funkcji i budowy obwodowego narządu mowy u dzieci jest konieczna w przypadku zaburzenia rozwoju mowy.