O mnie

Dr n.med. Barbara Maciejewska

Lekarz specjalista audiolog i foniatra

Lekarz specjalista neurologPosiadam interdyscyplinarne wykształcenie zawodowe, wsparte doświadczeniem klinicznym oraz kursami doskonalącymi w Polsce i za granicą. Dzięki temu mogę zapewnić Państwu profesjonalną i rzetelną pomoc, zwłaszcza w chorobach z dziedziny neurootologii takich jak zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi. Swoją pracę i zainteresowania naukowe realizuję pracując na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W czasie wizyty mogą Państwo liczyć na wielokierunkową, holistyczną i indywidualną terapię. Szczególną uwagę zwracam na profilaktykę zdrowotną. Przyjmuję dzieci i dorosłych.

Wykształcenie:

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego I na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskałam na podstawie pracy pt. ”Wartość słuchowych potencjałów wywołanych w diagnostyce dysleksji rozwojowej”. Posiadam tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie audiologii i foniatrii (z najlepszym wynikiem w sesji) oraz w dziedzinie neurologii.

Aktywnie działam w ramach struktur towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych: przynależąc do Unii Europejskich Foniatrów pełnię funkcję UEP Officer for Scientific Cooperation, wchodzę w skład Komitetu do spraw Mowy i Języka przy UEP (UEP Speech, Language and Literacy Committee), jestem przewodniczącą Committee for Development of Digital Teaching Materials w ramach European Academy of Phoniatrics, przynależę również do Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego oraz do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Publikacje:

Jestem współautorem europejskiego podręcznika wydanego w ramach współpracy z UEP
Na temat zaburzeń głosu, słuchu i mowy :

Phoniatrics I (2020)
Fundamentals – Voice Disorders – Disorders of Language and Hearing Development
European Manual of Medicine

Diagnosis and Differential Diagnosis of Developmental Disorders of Speech and Language

Współautor podręcznika „Otologia kliniczna” Termedia Poznań 2020 wyd 1 „Zespoły obwodowego uszkodzenia narządu przedsionkowego”
Linki do wybranych artykułów:

Wybrane aspekty farmakoterapii zawrotów głowy

https://podyplomie.pl/medycyna/35141,wybrane-aspekty-farmakoterapii-zawrotow-glowy

Effectiveness of the canalith repositioning procedure in idiopathic and posttraumatic BPPV

https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2b5e30ec-8a1f-4626-90f2-47fb90c4b634

Miejsce cynaryzyny i dimenhydrynatu w leczeniu zawrotów głowy

https://smif.com.pl/book/book.php?file=1515

Zolmitryptan w leczeniu migreny epizodycznej

https://smif.com.pl/book/book.php?file=1584

Niezębopochodne bóle głowy i twarzy w praktyce lekarza stomatologa

https://podyplomie.pl/stomatologia/38245,niezebopochodne-bole-glowy-i-twarzy-w-praktyce-lekarza-stomatologa

Rola lekarza POZ w terapii pacjentów z zaburzeniami pamięci

https://smif.com.pl/wydania-online/2020/maj

Diagnostyka i opieka audiologiczna w genetycznie uwarunkowanych rzadkich zespołach wad wrodzonych

https://www.standardy.pl/autor/1009,barbara-maciejewskaOpiekun koła Foniatrii i Audiologii

https://stn.ump.edu.pl/kolo_naukowe/skn-foniatrii-i-audiologii/


Wybrane kursy i szkolenia:  04.2023r. Antalya - 30. Kongres Unii Foniatrii Europejskiej , Antalya, Turcja  02.2020r. Middelfart - TRV workshop 27-29 with focus on the TRV repositioning chair, BPPV and its treatment, Middelfart, Dania

  06.2019r. Helsinki - ELS Workshop Dysfagie (zaburzenia połykania), Helsinki,Finlandia

  05.2019r. Łódź - Zastosowanie toksyny botulinowej typu A - połowiczy kurcz twarzy i dystonie ogniskowe (kurs teoretyczno – praktyczny), Łódź

  02.2019r. Oświęcim - Diagnostyka i różnicowanie bólów głowy oraz podawanie toksyny botulinowej typu A w profilaktyce migreny przewlekłej, (kurs teoretyczno – praktyczny),

  06.2018r. Helsinki - 3st Course of EAP: Voice Therapy - The Phoniatrician´s Approach

  04.2017r. – Videonystagmografia w praktyce, Warszawa

  05. 2017r. – XII Międzynarodowe Seminarium Szumów Usznych (International Tinnitus Seminar), I Światowy Kongres Szumów Usznych – World Tinnitus Congress, Warszawa

  10.2016r. – XXIV Pacific Voice, Warszawa

  03.2016r. – XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa "Praktyczna diagnostyka różnicowa chorób układu nerwowego", Warszawa

  05.2016r. – 2nd Course of European Academy of Phoniatrics, Praha, Czech Republic

  06.2015r. – "Zaburzenia lękowe i somatyzacje" – warsztaty, Gdańsk

  09.2014r. – Bóle głowy w praktyce klinicznej, II Konferencja Ogólnopolska, Warszawa

  05.2013r. – Zaburzenia językowe dziecka w kontekście wielojęzyczności, Instytut Badań Edukacyjnych UJ , Wydział Psychologii UW, Kraków

  07.2011r. – Staż szkoleniowy w zakresie otolaryngologii, audiologii, foniatrii i otoneurologii w Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Christiana–Albrechtsa w Kiel, Niemcy

  2010 - 2011r. – Studium Obiektywnych Badań Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Warszawa

  07.2012r. – SLI - specyficzne zaburzenia językowe diagnoza, prognoza, interwencja. Warszawa

  02.2009r. – Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi – podstawy otoneurologii, Oddział Otolaryngologiczny Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Warszawa

  04.2008r. – Staż naukowo- szkoleniowy w zakresie otoneurologii; kurs videonystagmografii– prow.: Erik Ulmer, Le Cannet, Francja

  12.2008 r. – Nowoczesne metody diagnostyczne w otoneurologii, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź