Szumy uszne i niedosłuch

Szumy uszne i niedosłuch

Szumy uszne

  • niepożądane wrażenia dźwiękowe słyszane w uchu/uszach przy braku dźwięku w postaci pisku, buczenia, syczenia, szumu gotujące wody itp.
  • mogą one być objawem różnych chorób układu słuchu, układu nerwowego, układu naczyniowego i serca czy też wiązać się z układem żucia
  • często wywołują uczucie rozdrażnienie, utrudniają zaśnięcie lub uniemożliwiają odpoczynek - bezsenność
  • często towarzyszy im niedosłuch, który czasem może być niezauważalny i ukryty, z uwagi na jego umiejscowienie w paśmie częstotliwości słyszenia (wysokie częstotliwości). Dlatego ocena audiologiczna i badanie słuchu są w takich wypadkach niezbędne.

Niedosłuch

- zaburzenia polegające na nieprawidłowym postrzeganiu dźwięków otoczenia w wyniku nieprawidłowego ich przewodzeniu lub odbioru

niedosłuch przewodzeniowy - związany z uszkodzeniem części przewodzącej dźwięki do ślimaka
objawy: pogorszenie słuchu, szumy uszne, uczucie zatkania ucha, kłucia w uchu

niedosłuch czuciowo-nerwowy– występuje z powodu uszkodzenia ślimaka, zaburzeń transmisji dźwięku w nerwie słuchowym oraz uszkodzenia obszarów kory mózgowej, odpowiadającej za słyszenie
objawy: pogorszenie słuchu, nadwrażliwość na dźwięki, szumy uszne, ograniczona dynamika słyszenia czyli dyskomfort przy zwiększaniu głośności, trudności w rozumieniu mowy w hałasie

- stopień uszkodzenia słuchu może być różny: od lekkiego pogorszenia słuchu do całkowitej głuchoty
- może wynikać z uszkodzenia narządu słuchu, ale może też być objawem innych chorób

Jaką pomoc mogą Państwo uzyskać w SZUMACH usznych?
Po pierwsze – niezbędne jest zdiagnozowanie chorób prowadzących do szumów usznych.

Diagnostyka w szumach usznych:

1. Wstępna konsultacja audiologiczno - neurologiczna
2. Indywidualna ocena charakteru szumu usznego
3. Specjalistyczne badania słuchu
4. Konsultacje specjalistyczne, jeżeli są wskazane.
5. Końcowa konsultacja audiologiczno-neurologiczna, na której zanalizuję z Państwem wyniki badań i konsultacji w celu wyboru najodpowiedniejszej terapii.

Możliwości lecznicze:

  • Zindywidualizowane leczenia farmakologiczne
  • Profesjonalny dobór aparatu słuchowego
  • Rehabilitacja narządu żucia
  • Fizykoterapia
  • Psychoterapia

Jaką pomoc mogą Państwo uzyskać w NIEDOSŁUCHACH?

1. Leczenie przyczynowe choroby podstawowej.
2. Profesjonalny dobór i programowanie aparatu słuchowego.
3. Poradnictwo dotyczące profilaktyki słuchu.

Kiedy warto sprawdzić słuch u DZIECI?

sprawdź » Kiedy warto sprawdzić słuch u dzieci
sprawdź » Badania słuchu
sprawdź » Opóźniony rozwój mowy u dzieci

Kiedy warto sprawdzić słuch u DOROSŁYCH?

sprawdź » Kiedy warto zrobić badanie słuchu u osoby dorosłej
sprawdź » Badania słuchu